Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH, ako aj
bez DPH. Spôsob dodania tovaru musí byť definovaný v objednávke. Kupujúci si môže vybrať
spôsob dodania prostredníctvom kuriéra alebo pošty pre celé územie Slovenskej republiky.

Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru za nasledovných cenových podmienok:

(0) v prípade osobného odberu bezodplatne – momentálne nedostupné.

V prípade doručenia prostredníctvom poštového kuriéra:

(i) na druhý pracovný deň po dni podania vo výške EUR 3,50 (s DPH)

(ii) na druhý pracovný deň po dni podania prostredníctvom dobierky kuriérom vo výške EUR 3,50 (s DPH)

(iii) v prípade doručenia pre územie Českej republiky vo výške EUR 4,50 (s DPH)

(iv) v prípade doručenia mimo územia Slovenskej republiky do iných štátov Európskej únie vo výške EUR 10,00 (s DPH)

(v) Pri nákupe nad 49€ je poštovné zadarmo.

Upozorňujeme, že Kupujúci sám nesie zodpovednosť za úhradu prípadných dovozných ciel, daní alebo iných zákonných
poplatkov súvisiacich s dovozom objednaného tovaru na dodaciu adresu zadanú Kupujúcim –
takto vynaložené náklady Predávajúci Kupujúcemu žiadnym spôsobom neprepláca.