V poslednom čase sa na Slovensku čoraz viac začína hovoriť o problémoch znečistenia našej prírody. Prišlo niekoľko iniciatív na zber odpadu a odvtedy sa ho vyzbieralo už niekoľko ton. V projekte Ekoista.sk sa taktiež venujeme čisteniu slovenskej prírody. Všimli sme si, že odpadky do lesov prinášajú najmä tieto skupiny znečisťovateľov.

Firmy

Pre nikoho nie je prekvapením, že obchodné spoločnosti vytvárajú obrovské množstvo priemyselného či chemického odpadu. V prípade, ak ich štát dostatočne nekontroluje, zanechávajú za sebou seriózne enviromentálne hrozby, ktoré nie je možné jednoducho odstrániť. Tieto hrozby môžu mať podobu vypúšťania chemického odpadu do vodných tokov, ovzdušia alebo zanechávajú obrovské kopy stavebného odpadu.

Lesní pracovníci

Táto skupina znečisťovateľov zanecháva zvyšky strojových mechanizmov – obrovské pneumatiky, izolácie, prázdne olejové nádoby. Taktiež ide o zvyšky niečoho, čo bolo kedysi ich obedom – teda fólie, obaly od jedla, prípadne plechoviek s nápojmi. Stáva sa, že im vytečie olej alebo sa vyleje nafta. Často je problém, že títo lesní pracovníci zanechávajú odpad hlboko v lesoch. Čo je najhoršie zo všetkého, že navyše nechávajú doslova spúšť v prírode. Nie je smutnejší pohľad, keď sa hustý les zmení na rúbanisko či doslova na holú zem.
lesny odpad - pneumatika

Divokí upratovači

Títo ľudia ešte nevedia, že existujú odpadkové koše alebo zberné dvory a v prípade, že majú väčšie množstvo odpadu, veselo ho vyvezú do lesa. Veď sa tam rozloží, nie? A takto vznikajú divoké skládky, ktoré predstavujú veľkú enviromentálnu záťaž.

Pocestní

Všetci poznáte parkoviská pri lesoch, ktoré poskytujú úľavu po dlhých cestách. Čo je fajn, lebo oddýchnuť si je potrebné. Avšak toto oddychovanie má nepríjemný následok v podobe fakt, skutočne, hrozne znečistených plôch okolo. Všimli si títo ľudia, že na parkoviskách sú aj odpadkové koše?

lesny odpad mcdonalds

Bezdomovci

Týka sa to najmä lesov v blízkosti miest, kde sa bezdomovci často utiekajú. Bývajú v stanoch alebo chatrčiach. Mnohí z týchto ľudí stratili aj základné návyky a nielen, že sa nestarajú o seba, ale rovnako sa správajú aj k prírode. Je až neuveriteľné, ako dokážu zamoriť les vo svojom okolí. Práve napríklad bezdomovci sú hlavnou príčinou znečistenia Pečnianskeho lesa pri Bratislave.

bezdomovci a odpad v lese

Turisti

Táto skupina by sa dala rozdeliť na dve kategórie: entuziasti prírody a občasní turisti. Prvá skupina považuje za nemysliteľné, aby po sebe zanechala odpad, druhá považuje prírodu za jedno veľké slobodné miesto, kde možno zanechať s čistým svedomím obal z čokolády alebo z cukríka.

Športovci

Je skvelé venovať sa športu, najmä v prírode. Ale je potrebné športovať zodpovedne. V lesoch nachádzame nesmierne množstvo plechoviek RedBullov, a to nie je dobré.

lesný odpad plechovky red bull

Prírodné živly

Mohla by byť príroda znečisťovateľom prírody? Ona samotná nie. Je iba nositeľom dôsledkov našich odpadov. Je dokázané, že dažde dokážu zaniesť plastové mikročastice aj stovky kilometrov ďaleko. Plast sa tak dostáva aj na miesta, o ktorých si myslíme, že sú nedotknuté ľuďmi. Taktiež rieky, či vietor dokážu unášať odpad aj stovky kilometrov ďaleko.

Ak sa štát alebo aj my, bežní ľudia zameriame na odstránení príčin znečistenia, je šanca na zmenu. Odpad by v prírode nemusel byť vôbec. Stačilo by málo – aby ľudia neboli ľahostajní voči prírode a planéte. Alebo žiadame tak veľa?